Contents

 1. Aos mozos galegos

 2. I. Conteúdo principal

  1. 1. Lembranza da casa e dun pelo da tía Ádega

  2. 2. Un rapaz que sería quén de manxar a seu pai polas pernas

  3. 3. Pedriño, o manxador, válese do escrequenado Rañolas para encherse

  4. 4. O rapaz escrequenado entra, baril, no mundo das miserias

  5. 5. O degoirado Pedriño, escravo do bandullo, ensúmese na ridiculería

  6. 6. Pedriño tropeza no latín e fire as ilusións da tía Ádega

  7. 7. As murchas ilusións da tía Ádega derrúmbanse de novo por unha rapazada de Pedriño

  8. 8. Rañolas pasóu as fronteiras da Hespaña e comeza a ser home

  9. 9. O malpocado Rañolas non pode criar callo na concencia

  10. 10. Rañolas fuxe dos moinantes que o tiñan engaiolado

  11. 11. Velahí vai unha alma grande metida nun corpo cativo

  12. 12. Unha proba da tenrura de Rañolas

  13. 13. Rañolas e máis o afiador ourensán cólanse polos Pirineus

  14. 14. Cando volvemos a topar a Pedriño econtrámolo endeble, como un prixel

  15. 15. Pedriño pasóu a ser un animal doméstico de luxo

  16. 16. A bondade da tía Ádega topa unha promesa de felicidade

  17. 17. Pedriño vaise da vila e a tía Ádega sotérrase na soedade

  18. 18. Pedriño entra no servizo da Facenda e chámase Pedro

  19. 19. O manxador queda mangado a unha nova vida

  20. 20. Xustificación da xenreira que sinte Pedro polo seu xefe

  21. 21. Rañolas é un home arriscado, dino de ter movemento nas pernas

  22. 22. Todo París é de Rañolas

  23. 23. Rañolas lémbrase de que ten unha patria

  24. 24. Rañolas prepárase para ser feliz na súa terra

  25. 25. Adeus á vila de Pedriño e Rañolas

  26. 26. A sogra que lle cadróu en sorte a Pedro

  27. 27. A vida de Pedro é un inferno frío

  28. 28. Pedro sinte un pulo pecadento e nin tansiquera ten alma de pecador

  29. 29. Dispóis de moito tempo xúntanse os dous de sempre

  30. 30. Rañolas é un xigante para o manxador abraiado

  31. 31. Rañolas desfaise das pernas para conquerir aparencias de home

  32. 32. O desasisado comellón cai na rateira

  33. 33. Siguen as desventuras de Pedro

  34. 34. Pedro toma pasaxe para América nun paquete alemán

  35. 35. Dende a ría de Vigo ás Pampas arxentinas

  36. 36. Pedro tampouco sirve para comerciante

  37. 37. Pedro faise pegoreiro e ten menos chencha que o seu cabalo

  38. 38. Fracasa o emigrante Pedro López

  39. 39. Pedro volve das Américas como un fol desinflado

  40. 40. Pedro non atopa folganza para os seus anceios de folgar

  41. 41. Rañolas aínda vale máis como "profundador" que como reloxeiro

  42. 42. Rañolas endoudece na calma chicha da reloxería

  43. 43. Doado remate de Pedro López, o manxador

  44. 44. Rañolas fai voar o mundo en frangullas

 3. REMATE